Maakuntakirjailijat-mitalilla palkitut 2012

Maakuntakirjailijat-mitali Matti Kettuselle ja Marja-Leena Tiaiselle

Suomen Maakuntakirjailijat on palkinnut kaksi itäsuomalaista kirjailijaa. Liperiläinen Marja-Leena Tiainen ja joensuulainen Matti Kettunen palkittiin 1.12. Jyväskylässä Maakuntakirjailijat-mitalilla.

Marja-Leena Tiainen sai tunnustuksen luontoa lähellä olevista nuortenkirjoistaan ja aktiivisesta toiminnastaan yhdistyksen hyväksi. Matti Kettunen palkittiin monipuolisesta luontoon liittyvästä tuotannostaan ja Suomen Maakuntakirjailijoiden kirjallisten nuotioiltojen ideasta.

Tiainen on tuotannossaan kuvannut hyvin niin suomalaisten kuin pakolaisnuortenkin elämää. Hänen teostensa tapahtumaympäristönä on usein maaseutu ja luonto. Esimerkiksi Päin mäntyä –romaanissa (Tammi 2010) kuvataan nuorten elämää metsäkonekoulussa.

Kettunen on laajassa tuotannossaan tuonut esille luontoa ja eräelämää, ihmisen ja luonnon yhteyttä, niin metsissä kuin vesilläkin. Kaunokirjallisuuden lisäksi hän on tallentanut tietoteoksiinsa mm. maailmankuulun Rapala-uistimen historiaa (Uistinmestarien sormenjälkiä, Karisto 2011) ja kalastuksen historiaa (mm. Pielisjoen lohensoutajat, Karisto 2004).

Molemmat kirjailijat ovat toimineet Suomen Maakuntakirjailijoiden hallituksessa ja edistäneet ideoillaan ja toiminnallaan yhdistyksen kehittämistä. Matti Kettusen aloitteesta kirjalliset nuotioillat eri puolilla maata on päätetty ottaa pysyväksi osaksi yhdistyksen toimintaa.

Maakuntakirjailijat-mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä Kauko Räsänen ja sillä on palkittu ansioituneita Suomen Maakuntakirjailijoiden jäseniä vuodesta 1991 alkaen.

Maakuntakirjailijoiden toimintaa 2013

SMKK:n tavoitteita ja toimintaa 2013

Yhdistyksen tavoitteena on sääntöjensä mukaan tuoda elävästi yleisön ulottuville suomalaista kirjallista kulttuuria ja perinnettä ja toimia eri puolilla asuvien kirjailijoiden, kirjoittajien, arvostelijoiden ja kääntäjien yhdyssiteenä tekemällä heidän työtään tunnetuksi.

Maakuntakirjailijat seuraa ja tulkitsee kirjallisuuden ja kirjailijoiden tilaa, "henkistä maalaisuutta", kiertäen eri puolilla Suomea - 2013 jo kuudennessa kirjallisuustapahtumassaan ja juhlakiertueellaan, joka on jatkoa 40-vuotisjuhlavuoden 2012 kiertueelle.

Suomen Maakuntakirjailijoilla on edelleen tärkeä tehtävä maakunnista nousevan kirjallisuuden esille tuojana ja uusien, vasta kirjalliselle kentälle tulleiden kirjailijoiden yhdyskanavana. Kirjallisuuden ja sen lukijoiden saattaminen yhteen tältä pohjalta on ajankohtainen haaste.

Painopisteet:

• Elämä tarinaksi –kirjoittajakoulutuksen käynnistäminen valtakunnallisesti

• Arvostelupalvelun Happy Hour –hanke nuorten kirjoittamisharrastuksen edistämiseksi

• Luonto ja kirjallisuus –teema kirjallisuustapahtumassa ja muussa toiminnassa

• Juhlakirjan julkaiseminen ja arkiston toimittaminen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle

Tapahtumat ja koulutus: Henkinen maalaisuus –tapahtuma, juhlakiertue, kirjalliset nuotioillat, Elämä tarinaksi –kirjoittajavalmennus, koulutusta tekijänoikeuksista ja elämäkertakirjoittamisesta.

Kirjailijavierailut kouluihin, kirjastoihin ym. paikkoihin ympäri maata.

Julkaistaan Ääniä-jäsenantologia. Kirja toteutetaan avoimen kirjoittamiskutsun kautta. Johtokunta valitsee toimituskunnan, joka kokoaa teoksen.

Osallistutaan tapahtumiin kummikirjailija-periaatteella eli kustannetaan joihinkin tapahtumiin yksi kirjailija varojemme puitteissa.

Yhteydenpidon parantamiseksi eri puolille maata perustetaan yhteyshenkilöverkosto. Nimetään yhteyshenkilöt, mieluiten maakunnittain tai ellei se ole mahdollista, lääneittäin.

Arvostelupalvelussa toteutetaan nuorille suunnattu Happy Hour –tempaus. Siinä lukiolaisille tarjotaan arvosteluja ilmaiseksi. Tempaus kohdennetaan valittavaan lukioon heti kun määrärahat hankkeeseen saadaan.

Tiedotuksessa kehitetään Rovinssia, verkkosivuja ja perustetaan sähköinen tiedotuslista.

Pyritään perustamaan kirjallisuuspalkinto jatkamaan pitkäaikaisen Olvi-kirjallisuspalkinnon perinnettä. Tavoitteena löytää yhteistyökumppanit palkinnon rahoittamiseen ja toteuttamiseen. Palkinto voisi olla esimerkiksi novelli- ja tarinakokoelmille joka toinen vuosi jaettava palkinto.

Yhteistapahtumia järjestetään mm. Veikko Huovinen –seuran kanssa.

Suomen Maakuntakirjailijoiden arkiston seulonta saatetaan päätökseen ja arkisto vuoteen 2005 saakka luovutetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon. Julkaistaan juhlakirja.